PL
 EN
O firmie
Certyfikaty
Certyfikat REACH
Polityka prywatności
Produkty
Boksyt Kalcynowany Prażony
Cement Glinowy
Elektrokorund Szlachetny Biały
Elektrokorund Zwykły Brązowy
Kalcynowany tlenek glinu
Kwarc Topiony SGM FS 99
Krzem metaliczny
Mikrokulki Szklane
Kulki szklane barwione
Mikrokulki szklane
Mika
Mikro krzemionka
Mulit
Mulit Topiony
Mulit Spiekany
Mulit Cyrkonowy
Spinel Topiony
Tabularny Tlenek Glinu
Topiony Tlenek Cyrkonu
Talk
Węglik Krzemu
Węglik boru
Wodorotlenek glinu
Włókno stalowe
Kontakt
PL
 | EN

Certyfikat REACH

Certyfikat REACH

Co to jest REACH?

REGISTRATION, EVALUATION, AUTHORIZATION OF CHEMICALS (Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń w zakresie chemikaliów).

REACH to rozporządzenie Unii Europejskiej, przyjęte w celu poprawy ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przed zagrożeniami, jakie mogą stwarzać chemikalia, przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności przemysłu chemicznego w UE. Wprowadza obowiązek przeprowadzenia badań dowodowych nakładając na firmy by zachowały zgodność z rozporządzeniem. Firmy muszą zidentyfikować ryzyko i zarządzać tym ryzykiem, związanym z substancjami, które produkują i wprowadzają na rynek w UE. Muszą wykazać wobec ECHA, w jaki sposób można bezpiecznie stosować substancję, i mają obowiązek przekazać użytkownikom informacje o środkach zarządzania ryzykiem.

Po co jest REACH?

REACH ustanawia procedury gromadzenia i oceny informacji o właściwościach i zagrożeniach związanych z substancjami.

Podstawowe cele systemu stworzonego przez rozporządzenie REACH to:

  • ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego,
  • zapobiegnięcie fragmentaryzacji rynku wewnętrznego,
  • integracja działań europejskich z działaniami podejmowanymi na arenie międzynarodowej,
  • ograniczenie do minimum badań na zwierzętach kręgowych.

Certyfikat REACH w działalności SGMINERAL

Nasza firma posiada certyfikat REACH co pozwala nam bez względu na to w jakiej roli występujemy w danym łańcuchu dostaw wypełniać wszystkie obowiązki nakładane na nas przez przepisy Rozporządzenia REACH, dbając o to aby dostarczane przez nas surowce były zgodne z literą prawa na terenie Unii Europejskiej. Możemy pełnić rolę dystrybutora oraz importera wielu surowców.
SG Mineral Sp. z o.o.
ul. Ciesielska 2/23
15-542 Białystok
Polska

KRS 0000462800
NIP PL 5423231873